• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Edukacja w zakresie segregacji odpadów

Do Urzędu Marszałkowskiego złożony został projekt pt. "Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Prudnik" w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Złożony projekt zakresem rzeczowym obejmować będzie przeprowadzenie na terenie Gminy Prudnik kampanii informacyjno-edukacyjnej dedykowanej do wszystkich grup wiekowych od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez uczniów do osób dorosłych na którą składać będą się :

  • cykl prelekcji (po 4 szt. w każdej z 6 szkół podstawowych, po 1 szt. w każdym z 8 przedszkoli i po 4 szt. w każdym z 2 gimnazjów)
  • 3 konkursy (na szczeblu przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjów),
  • 1 seminarium w Prudniku,
  • 10 spotkań informacyjnych zorganizowanych na terenach wiejskich (po jednym w każdym sołectwie),
  • 1 pikniku ekologicznego.

Planowanym do osiągnięcia celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Prudnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi szczególnie w kontekście selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Osiągnięciu zamierzonego celu dedykowane będzie szerokie spektrum narzędzi wspierających promocję tematyki segregacji odpadów komunalnych takie jak:

  • promocja w mediach: prasie (lokalnej i regionalnej), regionalnej rozgłośni radiowej, portalu społecznościowym, 
  • zakup drobnych przedmiotów promujących konieczność segregacji odpadów komunalnych (planów lekcji dla dzieci, zakładek do książek, przewodników pod nazwą „Segregują pokolenia” zawierających informacje dotyczącej segregacji odpadów tekstylnych, toreb na zakupy, wózków na zakupy dla osób starszych).

Wartość projektu wynosi  244 708,50 zł a Gmina Prudnik ubiega się o dofinansowanie  kwotą 208 002,22 zł stanowiącą maksymalny 85-cio procentowy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt w przypadku jego akceptacji zakłada jego rzeczową realizację w terminie od trzeciego do czwartego kwartału 2018 r. włącznie.

Informuję jednocześnie, iż zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o naborze projektów rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu planowane w terminie do końca miesiąca maja 2018 r.