• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania 2020

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania

___________________________________________________________________________________________________________________

BURMISTRZ PRUDNIKA

informuje o terminie składania wniosków o dotację celową na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w roku 2020

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w Uchwale nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia           28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 1402             z późn. zm.)

Termin składania wniosków: od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik.

Wzór wniosku o dotację dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona Środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego             w Prudniku w pok. nr 3 i w biurze podawczym (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77/40 66 210 lub 77/40 66 212.

                                                                                                                                                                                  Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                                                   Grzegorz Zawiślak

PDFUchwała.pdf (3,26MB)
DOCWNIOSEK wymiana pieca.doc (45,50KB)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik. Wnioski można składać do 31 marca.

 

Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych.

Wysokość dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła wynosi 2000 zł i dotyczy:

1) wymiany kotłów i pieców węglowych na kotły ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszek, pellet, biomasę) nie wyposażone w dodatkowe palenisko,  posiadające świadectwo badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego",

2) wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie:

a) gazowe,

b) olejowe,

c) elektryczne,

d) z wykorzystaniem pompy ciepła.

3) podłączenia wnioskowanej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik oraz złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i 8 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  77/4066210 lub 77/4066212.

DOCWNIOSEK.doc (41,00KB)