• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju

W listopadzie w Sejmie ogłoszono wyniki rankingu Politechniki Warszawskiej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, który obejmował 2478 gmin.

Ranking uwzględnia wszystkie miasta i gminy w Polsce w kategoriach gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miejskich. Został opracowany na podstawie 15 wskaźników pochodzących z danych GUS, m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na każdego mieszkańca, liczby osób pracujących na 1 tyś mieszkańców, liczby podmiotów gospodarczych na 1 tyś mieszkańców, salda migracji, liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tyś mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

W analizie wskaźników co do zasady autorzy badania wskazują na wzrost liczby nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia. Ranking pokazuje obszary, na które samorządy powinny zwrócić szczególną uwagę, a podstawowym wyzwaniem dla gmin jest według autorów zrównoważenie rozwoju poszczególnych jednostek. Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Gmina Prudnik w badaniu w kategorii gmin miejsko – wiejskich zajęła 189 miejsce na 616 gmin. Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych przedstawił podczas ostatniej sesji wyniki rankingu informując, że są one korzystniejsze od ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk, w której zostały zdefiniowane miasta poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców, według którego niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce, w tym również Prudnikowi grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe. W dokumencie PAN zakres czasowy przyjęto za lata 2004-2014, a w tym czasie jak pamiętamy zamykano w Prudniku dwie duże fabryki, tj. Frotex i Coroplast. Do badań przyjęto między innymi wskaźniki: zmiana zarejestrowanej liczby ludności, prognoza liczby ludności GUS do 2035 r., zmiana liczby bezrobotnych, zmiana liczby siedzib największych spółek, czy też zmiana liczby udzielonych noclegów. Burmistrz zaznaczył również, iż obu raportów nie powinno się porównywać, gdyż każdy z nich analizuje inną perspektywę czasową, a użyta w nich metodologia jest zgoła odmienna.

 

Mariusz Jaszczyszyn zdjęcie z lotu Prudnik