• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

25-lecie ZWiK

W ubiegłym tygodniu w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyła uroczystość z okazji 25-lecia istnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. W obchodach tych udział wzięli m.in. Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gaworski, proboszczowie prudnickich parafii, radni miejscy i powiatowi.

Historię gospodarki wodnej w Gminie Prudnik oraz ZWiK-u przedstawił Paweł Kawecki Prezes Zarządu Spółki.

Spółka istnieje 25 lat, ale historia gospodarki wodnej w naszym mieście sięga XVI wieku. Jak podają źródła w 1596 roku istniały już wodociągi w Prudniku. Wówczas stworzony został bardzo ciekawy system czerpadeł kubełkowych przypominających koło młyńskie, które pobierały wodę z rzeki do wieży zamkowej i tutaj na zasadach nam już znanych, woda była rozprowadzana ciśnieniem hydrostatycznym poprzez rury do różnych lokali. Prudnik wtedy był bardzo wysoko rozwiniętym miastem.

W 1895 roku wybudowano w Prudniku pierwszą na Górnym Śląsku, bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Budowa trwała niecałe 3 lata (od decyzji, poprzez projekt i budowę). Oczyszczalnia została wybudowana w korzystnym miejscu z punktu widzenia róży wiatrów. Dzięki temu odory do miasta praktycznie nie docierały. Podobna lokalizacja jest obecnie.

Historia obecnego ZWiK-u jako spółki rozpoczyna się w 1992 roku. W dniu 27 lutego 1992 roku w związku z toczącym się procesem podziału i komunalizacji majątku WPWiK Rada Miejska w Prudniku podjęła Uchwałę nr XX/129/92 w sprawie utworzenia Spółki Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. z kapitałem zakładowym wynoszącym niespełna 30 tys. $. Umowę Spółki w imieniu ówczesnego Zarządu Spółki podpisali Tadeusz Żurakowski i Wiesław Ślusarczyk. Pierwszy Zarząd Spółki stanowili: śp. Zbigniew Zioła, śp. Stanisław Waszczykowski oraz Jan Roszkowski. W marcu 1992 roku komisja powołana przez Zarząd Gminy, w składzie Zbigniew Zioła, Stanisław Waszczykowski, Zbigniew Suwała i Andrzej Zioła rozpoczęła prace związane z inwentaryzacją i przejęciem mienia jednostki Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku na rzecz Spółki. Jednocześnie wspomnianą wcześniej Uchwałą Rady Miejskiej została powołana Rada Nadzorcza w składzie: Ryszard Kasza, Adam Drohomirecki, Marek Radom, Jan Gawłowski i Mikołaj Heś. Praca wszystkich wcześniej wymienionych gremiów (komisji organów Spółki) zaowocowała podwyższeniem kapitału zakładowego w kolejnym roku do kwoty3 mln zł., co mimo szalejącej inflacji było dużym osiągnięciem. Kwota ta odpowiadała 1,8 mln $ i stanowiła już znaczny majątek.

W marcu 1993 Spółka stała się właścicielem eksploatowanych do dziś ujęć wody: „Biała”, „Prężyna”, „Szybowice”, „Poniatowskiego”, Stacji Pomp wraz z nowo wybudowanymi zbiornikami przy ul. Prążyńskiej, zbiornikiem na Kaplicznej Górze (od kilku lat już nie jest naszą własnością podobnie jak nieistniejąca już pompownia przy ul. Lipowej) oraz starą, również już nie czynną, oczyszczalną ścieków przy ul. Łuczniczej). Kolejnym wielkim „skokiem” jakościowym był rok 1997 kiedy Spółce przekazano budowaną od roku 1991 obecną oczyszczalnię ścieków. Kapitał zakładowy zwiększono wówczas z 3,68 mln zł do  20,5 mln zł (6,678 mln $).

Rok 1998 przyniósł zwiększenie kapitału zakładowego o kolejne elementy nowej oczyszczalni ścieków do 20,88 mln zł (6,0 mln $). W okresie pierwszych 10 lat od rozpoczęcia działalności pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka z o.o., majątek Spółki wzrósł 1915 razy.

W pierwszych latach XXI wieku miasto przekazało Spółce sieć kanalizacji deszczowej z ważnym pozwoleniem wodnoprawnym, jednak z nierealizowanymi zapisami – Zakład musiał w krótkim czasie uzbroić 13 wylotów w urządzenia podczyszczające i klapy zwrotne w konsekwencji czego pojawiła się opłata za wody opadowe i roztopowe w taryfach. Zadanie to zakończono w 2008 roku.

W latach 2002-2012 Spółka wybudowała sieci (wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) na terenach położonych na południe i zachód od ulicy Bora-Komorowskiego oraz w części ul. Reja. Wodociąg dotarł do Chocimia, Dębowca (z kanalizacją)i Wieszczyny, a sieć kanalizacji sanitarnej otrzymali mieszkańcy ul. Nyskiej (za wiaduktem kolejowym – wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym w Prudniku) oraz ul. Poniatowskiego i tzw. Lip. Łącznie w tym okresie, w ramach inwestycji prowadzonych przez ZWiK, wybudowano lub wymieniono ok. 30 km przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych.  

W miarę możliwości kolejne zarządy Spółki w składzie: do roku 2008 śp. Zbigniew Zioła i śp. Stanisław Waszczykowski, w latach 2008-2010 śp. Stanisław Waszczykowski – jednoosobowo, w latach 2010-2011 Bogusława Drohomirecka i Paweł Kawecki, od 2011 Paweł Kawecki – jednoosobowo, starały się zapewnić wprowadzanie nowych technologii i nowych urządzeń w celu podniesienia jakości świadczonych usług i ograniczenia ich kosztów. W tym czasie wymieniono wysłużone pojazdy na nowe. Wprowadzono system sterowania i wizualizacji wszystkich ujęć i pompowni wody. W ramach programu modernizacji oczyszczalni ścieków: zamontowano urządzenia do płukania piasku (pełny odzysk, potwierdzony atestem Państwowego Zakładu Higieny) i skratek – jedne z pierwszych w kraju; wybudowano zadaszony plac magazynowy na zhigienizowane osady i inne odpady; zmodernizowano węzeł napowietrzania osadu czynnego. Brygadę kanalizacyjną wyposażono w sprzęt do inspekcji telewizyjnej przewodów kanalizacyjnych – dziś już nikt nie wyobraża sobie pracy bez tego sprzętu.

W ostatnich pięciu latach Spółka wybudowała, wymieniła lub przejęła odpłatnie ponad 23 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (Niemysłowice, Przemysłowa,, Strzelecka, Nowa Robotnicza, Wileńska, Sadowa, Jana Kazimierza, Cicha, Andersa, a w Łące Prudnickiej (Głuchołaska, Tulipanowa).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. to: 6 ujęć (25 studni), 4 stacje wodociągowe, 5 przepompowni wody, 151 km sieci wodociągowej, 106 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1 oczyszczalnię ścieków, 26 przepompowni ścieków (w tym 16 przydomowych i 1 odcieków), 32,3 km kanalizacji deszczowej oraz 13 instalacji podczyszczania ścieków opadowo-roztopowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku to przede wszystkim ludzie, Ci pracujący aktualnie (66 osób), jak również Ci, którzy tu pracowali.

Spółka odnosi wiele sukcesów. Jednym z nich jest projekt mobilnej stacji zlewnej oraz prestiżowe nagrody ogólnopolskie, np. Jakość Roku 2012, Gazele Biznesu 2011 i Modernizacja Roku. Interesującym jest fakt, że jakości wody w Prudniku chronią małże słodkowodne, które są wyjątkowo czułe na zanieczyszczenia. Gdy w wodzie pojawi się jakiekolwiek zanieczyszczenie małże w reakcji obronnej zamykają swoje muszle, informując tym samym o przydatności wody.

Podczas przemowy, Prezes Zarządu Spółki Paweł Kawecki, zachęcał do picia wody prosto z kranu. Woda w Prudniku jest bardzo dobrej jakości i niczym nie odbiega od wód mineralnych sprzedawanych w butelkach. Cena litra wody z kranu to około 1 grosz.