• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Spotkanie w sprawie sprzedaży energii elektrycznej

W związku z niewywiązywaniem się Elektrowni Prudnik z umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji  z posiadanej sieci elektroenergetycznej w stosunku do odbiorców w tym również tych którzy prowadzą na terenie byłego Frotexu działalność gospodarczą, zwróciłem się z prośbą do TAURON Sprzedaż z prośbą o rozważenie możliwości zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy: Tauron Sprzedaż, Elektrownią Prudnik Sp. z o.o. i poszczególnymi odbiorcami.

Powyższe pozwoli na regulowanie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej bezpośrednio na konto Tauron Sprzedaż, regulowanie usług dystrybucji z sieci elektroenergetycznej Elektrowni Prudnik sp. z o.o. bezpośrednio na ich konto. Oczekujemy na stanowisko firmy Tauron w tej sprawie. Przedstawiona propozycja zawarcia umowy trójstronnej została zaproponowana w dniu 24 października w trakcie spotkania i zaakceptowana przez przedstawiciela Elektrowni Prudnik. Rozwiązanie powyższe miałoby charakter przejściowy, czyli na czas przełączenia odbiorców przez Tauron Dystrybucja.