• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Regulamin wewnętrznego oficjalnego miejskiego fanpage'a Gminy Prudnik na portalu społecznościowym Facebook

Zarządzenie Nr 208/2017

Burmistrza Prudnika

z dnia 23 października 2017 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego miejskiego fanpage’a Gminy Prudnik na portalu społecznościowym Facebook.

 

Na podstawie art.30  ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnego miejskiego fanpage’a Gminy Prudnik na portalu społecznościowym Facebook udostępnionego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/GminaPrudnik/ ustala się „Regulamin wewnętrzny oficjalnego gminnego fanpage’a Gminy Prudnik na portalu społecznościowym Facebook” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN OFICJALNEGO MIEJSKIEGO FANPAGE’A GMINY PRUDNIK

 

1. Fanpage Gminy Prudnik jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat Gminy Prudnik, działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Prudniku, Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz jednostki organizacyjne Gminy.

2. Zabrania się zamieszczania na fanpage’u Gminy Prudnik materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym firm lub marek bez uprzednio otrzymanej zgody od Moderatora.

3. Na fanpage’u Gminy Prudnik dopuszcza się zamieszczanie wszelkich uwag na temat działalności Gminy, także krytycznych.

4. Korzystający z miejskiego fanpage Gminy Prudnik akceptują następujące standardy:

1) nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Prudnik,

2) dbamy o poziom oraz formę komunikacji na fanpage’u, dlatego nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp. Tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane,

3) nie tolerujemy mowy nienawiści i będą konsekwentnie usuwane wszystkie treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.

4) nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom.

5) nie tolerujemy wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania). Wpisy tego typu będą ignorowane lub usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji.

5. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich danych osobowych typu: numer pesel, numer dowodu osobistego, numer kont osobistych, stanu zdrowia itp.  Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.

6. Fanpage jest otwarty dla wszystkich stąd zamieszczane wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.

7. Administratorzy fanpage’a Gminy Prudnik zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami.

8. Fanpage Gminy Prudnik nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Miejskim.

9. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook.

PDFZarządzenie nr 208.pdf (772,38KB)