• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konsultacje społeczne projektów statutów Sołectw Gminy Prudnik.

Informuję, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku podana została do publicznej wiadomości informacja o rozpoczęciu z dniem  9 października  2017 r. konsultacji społecznych projektów statutów Sołectw Gminy Prudnik.

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

-   art. 35. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),

- §2 ust.1 pkt.2 i §3 ust.1 pkt.1 uchwały Nr XXXIII/355/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Prudnik,

- Zarządzenia Nr 195/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw.

Burmistrz Prudnika przedstawia do konsultacji projekty statutów Sołectw Gminy Prudnik.

Konsultacje prowadzone będą do dnia 15 grudnia 2017 r. w następujących formach:

  1. bezpośrednich spotkań z mieszkańcami poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  2. pisemnych uwag i wniosków przesłanych na adres (dla ułatwienia prosimy o składanie uwag na załączonym formularzu)

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców poszczególnych Sołectw na temat zapisów projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonym na terenie Gminy Prudnik. W konsultacjach mogą brać udział osoby (mieszkańcy Sołectw) posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Prudniku. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku . Kontakt telefoniczny 77 4066209 i 77 4066205.

Harmonogram zebrań konsultacyjnych:

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA ZEBRANIA

1.

Czyżowice

7 grudnia 2017 r. (g.17:00)

2.

Dębowiec

15 grudnia 2017 r. (g.17:00)

3.

Łąka Prudnicka

13 grudnia 2017 r. (g.19:00) *

4.

Moszczanka

6 grudnia 2017 r. (g.19:00)

5.

Mieszkowice

12 grudnia 2017 r. (g.17:00)

6.

Niemysłowice

14 grudnia 2017 r. (g.18:00)

7.

Piorunkowice

17 października 2017 r.

8.

Rudziczka

11 grudnia 2017 r. (g.18:00)

9.

Szybowice

12 grudnia 2017 r. (g.19:00)

10.

Wierzbiec

6 grudnia 2017 r. (g.17:00)

* Uwaga: Zmianie uległ termin zebrania wiejskiego z 15.12.2017r. na 13.12.2017r.

 

Zmiana terminu zakończenia konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia Nr 256/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2017 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Prudnik,  termin zakończenia konsultacji ustala się do dnia 20 grudnia 2017 r.

 

DOCXFormularz zgłaszania uwag i wniosków.docx (15,11KB)


DOCstatut_Wierzbiec.doc (71,50KB)
DOCstatut_Szybowice.doc (71,50KB)
DOCstatut_Rudziczka.doc (71,50KB)
DOCstatut_Piorunkowice.doc (71,50KB)
DOCstatut_Niemysłowice.doc (71,50KB)
DOCstatut_Moszczanka.doc (71,50KB)
DOCstatut_Mieszkowice.doc (72,00KB)
DOCstatut_Łąka Prudnicka.doc (72,50KB)
DOCstatut_Dębowiec.doc (72,00KB)
DOCstatut_Czyżowice.doc (71,50KB)