• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konkurs na projekt graficzny logo Gminy Prudnik

Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Gminy Prudnik.

Celem głównym konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego logo Gminy Prudnik. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych Gminy Prudnik.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej i ich pracowników oraz osób im podległych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • dostarczenie pracy konkursowej w postaci projektu znaku graficznego logo zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu,
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia uczestnika Konkursu zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

Prace konkursowe należy składać osobiście bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres, z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny logo – Gmina Prudnik”.

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 listopada 2017 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 zł

PDFregulamin_konkursu_na_projekt_graficzny_logo_Gminy.pdf (1,97MB)