• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Seniorzy uczestniczyli w Tygodniu Cittaslow

Jak co roku samorządy zrzeszone w międzynarodowej sieci miast Cittaslow zorganizowały spotkania promujące ideę Miast Dobrej Jakości Życia. Akcja, czyli Tydzień Cittaslow pomiędzy 18 a 24 września 2017roku, którego zwieńczeniem była Niedziela Cittaslow (24 września) miała przybliżyć mieszkańcom wiedzę o ruchu Cittaslow i korzyści jakie ze sobą niesie.

Niektóre z miast wcielających w życie idee slow zaczęły świętować wcześniej, a inne – skończyły  później. Nie ograniczanie się czasem jest bowiem najważniejsze, a odpowiednie promowanie lokalnej produkcji i wytwórczości, edukacji, kultury, sztuki, rekreacji i sportu - priorytetowe.

I właśnie z tymi dziedzinami życia społecznego była związana większość wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Cittaslow, w którą wpisała się wizyta studyjna delegacji z gminy Prudnik i Głubczyc do warmińskich miast będących członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow: Działdowo, Nidzicę, Olsztynek, Lubawę, Nowe Miasteczko Lubawskie i Lidzbark.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem miast należących do polskiej sieci miast Cittaslow. W skład delegacji weszło  27 przedstawicieli grup senioralnych z Prudnika, Rudziczki, Niemysłowic i Głubczyc.

Bogaty program przygotowała Pani Joanna Wrzosek-Dziemidowicz,  pracownica Biura ds. Cittaslow  Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przy współpracy Burmistrzów wizytowanych miast.

Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzali różne zabytki; w Działdowie - Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego, w Nidzicy - Zamek Krzyżacki, gdzie spotkali się z bractwem rycerskim, które nazwą i działalnością  nawiązuje do historii Zakonu Krzyżackiego w późnych wiekach średnich, ponieważ wiąże się ona nierozerwalnie z dziejami Ziemi Nidzickiej w tym okresie. W Olsztynku spotkali się z Krajowym Koordynatorem Polskiej Sieci Miast Cittaslow – Arturem Wrochną, burmistrzem Olsztynka. W Lubawie zwiedzali mury obronne dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich, Łazienki Lubawskie, Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej oraz Miejską Bibliotekę im. Teofila Ruczyńskiego.

W Nowym Mieście Lubawskim odwiedzili pracownię ceramiczną i hodowlę ptaków ozdobnych, oraz Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku, natomiast  Olsztynek pochwalił się przepięknym  Parkiem Etnograficznym.

Ta wizyta studyjna pozwoliła  zobaczyć,  jak i co dzieje się w tych miasteczkach, a dzieje się dużo i to na wielu płaszczyznach. Mieszkańcy mniejszych miejscowości stanowią centra lokalnego życia, nauki i kultury gmin, powiatów. Sieć miast Cittaslow za główny cel obrała stopniową poprawę jakości życia ich mieszkańców. Miasta efektywnie korzystają
z możliwości, które oferują programy europejskie, szczególnie wspierające proces rewitalizacji. Działania uzupełnia szereg świetnych pomysłów i inicjatyw wprowadzanych w gminach, dotyczących różnych dziedzin życia np. edukacji, ochrony środowiska, turystyki, integracji społecznej czy też zagospodarowania przestrzeni publicznych. I tak, w Lidzbarku utworzono skwerek Cittaslow z pięknymi drewnianymi ślimakami i tablicami upiększającymi przestrzeń miejską, co daje możliwość odpoczynku. Ponadto, kursuje wolnobieżny elektryczny pojazd turystyczny,  z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Ma ustaloną trasę i rozkład jazdy.

O wielu inwestycjach i przedsięwzięciach uczestnicy mogli porozmawiać na spotkaniach z włodarzami miast, którzy podkreślali, że rozwiązywanie problemów małych miast wymaga szczególnej uwagi, bardzo indywidualnego podejścia przy poszukiwaniu alternatywnych funkcji i możliwości rozwoju,  zachowujących ich specyfikę.

Pytanie o przyszłość małych miast jest niezwykle istotne – jest to pytanie o jakość życia połowy Polaków. A właśnie poprawa jakości wszystkich dziedzin życia małych społeczności jest nadrzędnym celem filozofii Cittaslow – sieci miast dobrego życia. W tym przypadku, peryferyjne położenie i nienadążanie za najnowszymi trendami w globalnej gospodarce, chociaż na pierwszy rzut oka wydają się być dużą wadą, przy właściwej strategii rozwoju, pełnym wykorzystaniu własnych zasobów, a także znacznym zaangażowaniu mieszkańców, mogą stanowić podstawę do wzmocnienia własnej tożsamości i cieszenia się tym, co niesie ze sobą „prowincja”.