• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Prudniku przedłożył informację dotyczącą realizacji zadania pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" z podziałem na podzadania i realizacją na lata 2017-2019.

I. W roku 2017 do wykonania:

1.1 Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku

1.2 Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku

II. W roku 2018 do wykonania:

1.1 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku

1.2 Rewaloryzacja parku Małpi Gaj w Prudniku - przebudowa alejek parkowych, budowa oświetlenia i montaż małej architektury w parku Małpi Gaj

III. Na rok 2019 przewidziano do wykonania:

1.1 Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

1.2 Poprawa jakości obiektów należących do kortów tenisowych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

 

W dniu 28.04.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PROFECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic.

Wartość umowy: 3 454 073,47 zł

z podziałem na:

1. zagospodarowanie terenu Koziej Góry,

2. budowę ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku

do wykonania w roku 2017

oraz

3. budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego,

4. przebudowę alejek parkowych, budowę oświetlenia i montaż małej architektury w parku Małpi Gaj

do wykonania w roku 2018.

 

W ramach zadania wykonano następujące prace:

1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra

- wykonano 90% ścieżki biegnącej od polany do krzyża

 

 

- wykonano w 80 % ścieżkę "Wilka z Gubbio"

 

 

- wykonano ok.80% ścieżki o przebiegu stromym biegnącej do wieży widokowej

ścieżka stroma.jpeg

- wykonano 130 mb o przebiegu łagodnym wzdłuż miejsca utwardzonego bez wierzchniej warstwy kamienia

ścieżka o przebiegu łagodnym.jpeg

- wykonano ok. 60% ścieżek z miejscami odpoczynku

 

 

 

Obecnie trwają prace dotyczące korytowania i utwardzania warstwy podbudowy dalszej części ścieżki o przebiegu łagodnym oraz miejsc pod imprezy plenerowe i miejsca postojowe.

 

 

Wytyczono także miejsca pod nasadzenia drzew oraz ułożono rury osłonowe do instalacji teletechnicznej.

2. Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku

Ułożono kabel instalacji elektrycznej do podłączenia WC i zródełka. W drugiej połowie miesiąca sierpnia wykonawca przystąpił do wykonania robót związanych ze zbiornikiem na nieczystości płynne i toalety.

Wykonano wizualizację planu zagospodarowania terenu.

wizualizacja planu zagospodarowania terenu.jpeg

Roboty budowlane są wykonywane wg projektów sporządzonych przez pracownię projektową PRONABUD Jerzy Sylwestrzak z Prudnika.

 

Zadanie wieloletnie na lata 2014-2019. Na rok 2017 przypada:

- środki Gminy Prudnik - 309 837,92 zł,

- dofinansowanie - 1 290 562,08 zł - umowa nr RPOP.05,03,02-16-0004/16-00 o finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 30.11.2016 r.

Poniżej znajdują się aktualne zdjęcia ścieżek na Koziej Górze.