• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Budżet Obywatelski 2018 - lista punktów do głosowania

Zarządzenie Nr 175/2017

Burmistrza Prudnika

z dnia 1 września 2017 roku

 

w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2018 r. głosowanie odbędzie się w dniach od 24 do 29 września 2017r. w następujących punktach na terenie Gminy Prudnik:

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 26, w niedzielę 24 września w godzinach 10:00 do 18:00 i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach 8:00 do 18:00
 • Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, Punkt Obsługi Interesanta, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach 7:30 do 15:00
 • Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku, ul. Mickiewicza 1, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 10:00 do 18:00 i w czwartek od 12:00 do 15:00
 • Filia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kombatantów 18/2, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 14:00 do 18:00 i w czwartek od 8:00 do 12:00
 • Obiekt na boisku sportowym w Moszczance, w niedzielę 24 września w godzinach 12:00 do 15:00 i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00
 • Wiejski Dom Kultury w Łące Prudnickiej, ul. Nad Złotym Potokiem 68, w niedzielę 24 września w godzinach od 15:00 do 18:00, i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach od 17:00 do 19:00
 • Wiejski Dom Kultury w Szybowicach, Szybowice 299, w niedzielę 24 września w godzinach od 8:00 do 13:00 i odponiedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach od 17:00 do 19:00
 • Wiejski Dom Kultury w Piorunkowicach, Piorunkowice 53, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00
 • Wiejskie Centrum Aktywizacji w Rudziczce, Rudziczka 79b, w niedzielę 24 września w godzinach od 9:00 do 12:00, i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach od 17:00 do 19:00
 • Centrum Sportowe w Niemysłowicach, Niemysłowice 131A, w niedzielę 24 września w godzinach 10:00 do 13:00 i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00.
 • Świetlica Wiejska w Wierzbcu, Wierzbiec 5, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00
 • Świetlica Wiejska w Czyżowicach, Czyżowice 57, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00
 • Świetlica Wiejska w Mieszkowicach, Mieszkowice 145, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00

§ 2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy Gminy Prudnik, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat.

§ 3. Głosowanie odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym określonym w § 1 w następujący sposób:

 1. W formie papierowej:
 1. poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „X” przy wybranym do realizacji zadaniu
 2. oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu
 3. na karcie do głosowania komisja odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących.
 4. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.
 1. W formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl w zakładce „budżet obywatelski 2018” lub „aktualności”. Każda uprawniona osoba może oddać tylko 1 głos.
 1. Jeżeli głosujący:
 • nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, lub
 • nie podał danych umożliwiających identyfikację osoby głosującej, lub
 • oddał głos na innej karcie niż określona

-  głos zostanie uznany za nieważny.

§ 4. W przypadku oddania przez jedną osobę:

 • kilku głosów w sposób papierowy lub elektroniczny,
 • oddania głosu zarówno w formie papierowej i elektronicznej,

- oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne.

§ 5. W przypadku głosowania na projekty, o których mowa w §3 ust 2 uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok – wybór projektów wg ilości oddanych głosów następuje odrębnie dla projektów zgłoszonych dla terenu miasta Prudnika i wsi Gminy Prudnik określonych w §3 ust 2 , pkt 2 i 3 w maksymalnych wysokościach ustalonych w w/w uchwale.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFSKMBT_42317090415030.pdf (822,00KB)