• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Stanisław Jurecki wyróżniony "Statuetką Diany"

Podczas finału „Dni Prudnika” odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia – statuetki „Prudnickiej Diany”. Tegorocznym laureatem, zgodnie z podjętą uchwałą Kapituły, został pan Stanisław Jurecki, który w środowisku lokalnym i na pograniczu polsko-czeskim jest osobą powszechnie znaną ze swej przychylności, bezinteresownego zaangażowania i wspierania lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji.
Mieszkańcy Prudnika, którzy wnioskowali o przyznanie „Wyróżnienia Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik” panu Stanisławowi Jureckiemu, wniosek swój uzasadnili m.in. tym iż pan Stanisław wspiera każdą z lokalnych inicjatyw materialnie, swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniając się do rozwoju prudnickiej społeczności, promując Gminę Prudnik na arenie krajowej i międzynarodowej.
Od prawie 40 lat jest współorganizatorem i sponsorem finansowym największej imprezy turystycznej organizowanej corocznie przez Oddział PTTK w Prudniku z okazji Dnia Dziecka – Rajdu Maluchów. Wydarzenie to jest znane w całej Polsce i corocznie przyciąga turystów z całego kraju i spoza granic państwa. W ubiegłym roku wraz z prudnickimi parafiami i Gminą Prudnik, był współorganizatorem Światowych Dni Młodzieży – Stacja Prudnik. W grudniu tego samego roku zaangażował się w organizację pierwszego Jarmarku Bożonarodzeniowego, podczas którego wielu mieszkańców mogło zaprezentować swoje ozdoby i kulinaria świąteczne. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu pana Stanisława Jureckiego, który pomaga w naprawie mostków oraz wymianie turystycznych drogowskazów, mieszkańcy naszej gminy, a także odwiedzający turyści mogą bezpiecznie wędrować po szlakach Gminy Prudnik. Jednym z nich jest Główny Szlak Sudecki, który jest coraz częściej odwiedzany przez turystów z całej Polski. Stanisław Jurecki wyposażył w ławki i stoły „Polanę Kucharskiego” – miejsce odpoczynku, spotkań i imprez plenerowych. Prudnicki Nadleśniczy wspiera prudnickie szkoły i przedszkola w organizowanych przez nie konkursach ekologicznych, festynach rodzinnych czy też wiosennej akcji sadzenia drzew. To tylko kilka z zasług, które Kapituła wzięła pod uwagę podczas obrad.
Prudnicki Nadleśniczy wcześniej za swoją działalność społeczną odznaczony został:
- w 1999 r. – Dyplomem Honorowym PTTK za Pomoc i Współdziałanie;
- w 2003 r. – Medalem PTTK za Pomoc i Współpracę;
- w 2011 r. – Odznaką „Zasłużony dla turystyki na Śląsku Opolskim”;
- w 2012 r. – Odznaką „Przyjaciel Dziecka”;
- w 2014 r. – Odznaką honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”.