• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRUDNIKU (PSZOK)

Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku:
1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów, ich czystość oraz skład;
3) punkt świadczy usługi:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada we wtorki i piątki od 8.00 do 15.00 i w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  od 8.00 do 12.00,
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca we wtorki i piątki od 8.00 do 15.00 i w pierwszą sobotę miesiąca  od 8.00 do 12.00,
4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w załączniku do uchwały;
5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym druku.