• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Absolutorium dla Burmistrza Prudnika udzielone większością głosów

DSCN0340.jpeg

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Rada Miejska większością głosów, przy 2 głosach „przeciw” podjęła uchwałę w tej sprawie. Podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 czerwca b.r. rozpatrzono sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Dębińska przedstawiła sprawozdanie Burmistrza Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2016 r., które uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas sesji przedstawiono także opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku. Przed głosowaniem powyższe przedyskutowano.

W trakcie sesji Burmistrz Prudnika informował o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.  Zostało odczytane także sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dyskutowano nad nowym ustrojem szkolnym i informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018. Podjęto m.in. uchwały dotyczące gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem.

Wiceprzewodnicząca Iwona Dębińska odczytała pismo Prudnickiej Rady Seniorów skierowane do Rady Miejskiej w sprawie społecznej inicjatywy ochrony zabytkowych pomników na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku i prośby o włączenie się Radnych do organizacji kwesty.