• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik

IMG_20170608_092335.jpeg

Burmistrz Prudnika Zarządzeniem Nr 105/2017  z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu konkursu pn. „Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik”, ustanawia wyróżnienie – statuetkę „Prudnickiej Diany” dla uhonorowania instytucji, firm i osób fizycznych, które w wyjątkowy sposób w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego przyczyniają się do wspierania rozwoju naszej społeczności, jej tradycji oraz promują gminę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zgłoszeń kandydatur do udziału w konkursie mogą dokonywać:

  1. Burmistrz Prudnika,
  2. Co najmniej 15 radnych Rady Miejskiej w Prudniku,
  3. Organizacje pozarządowe w drodze uchwały organu stanowiącego,
  4. Co najmniej 50 mieszkańców Gminy Prudnik.

W tym roku termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 26 czerwca.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata lub nazwę instytucji - firmy,
  2. udokumentowane podpisy zgłaszających lub stosowną uchwałę wskazanego organu,
  3. szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia z podaniem faktów potwierdzających zasługi wymagane regulaminem konkursu.

Zgłoszenie należy składać w podanym terminie w zalakowanych kopertach w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pokój nr 102.

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbędzie się 9 lipca 2017 r. na Prudnickim Rynku.

 

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych

 

Pełna treść Regulaminu Konkursu: PDFZarządzenie 105 2017 Diana.pdf