• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Modernizacja basenu miejskiego

Basen3.jpeg

W kwietniu b.r. rozpoczęła się modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa. W ramach gminnej inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na:

1. Wymianie rurociągów technologii uzdatniania wody wraz z rozbiórką kostki betonowej na nawierzchni basenowej oraz ponownym odtworzeniu plaży,
2. Montażu urządzenia do ciągłego pomiaru parametrów wody basenowej (komputera basenowego) wraz z niezbędnymi  pracami instalacyjnymi oraz robotami budowlanymi w stacji filtrów,
3. Robotach budowlanych i instalacyjnych pomieszczenia magazynowania oraz dozowania chemii basenowej
4. Montażu potrójnego układu dozowania chemii basenowej,
5. Częściowej wymianie folii basenowej.
 
Wykonawcą robót budowlanych jest Firma GT PROJEKT Tadeusz Galisz z Jastrzębia Zdroju wybrana w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Prudnik spośród 2 nadesłanych ofert. Koszt gminnej inwestycji wyniesie ponad 378000,00 zł. Zakończenie robót nastąpi przez rozpoczęciem sezonu letniego.