• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Portal zgłoszeniowy

Logo graficzne

Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia mieszkańcom możliwości zgłaszania spraw związanych ze stanem urządzeń komunalnych w gminie oraz reklamacji jakości usług świadczonych przez gminę oddajemy do Państwa dyspozycji portal zgłoszeniowy.
Na stronie internetowej http://zgloszenia.prudnik.pl/  można informować o:
•    awarii lamp ulicznych,
•    uszkodzonym  oznakowaniu drogowym,
•    reklamować wywóz odpadów komunalnych.
Państwa zgłoszenie będzie dla nas sygnałem do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Przypominamy, że portal obsługuje sprawy będące tylko i wyłącznie w zakresie zadań własnych Gminy Prudnik.
Do niezbędnego minimum sprowadzone zostały kwestie logowania się do portalu.
Po zalogowaniu się należy wybrać typ zgłoszenia oraz opisać czego ono dotyczy. Można także dołączyć zdjęcie miejsca, urządzenia itp., którego dotyczy zgłoszenie. Na podany przez Państwa adres internetowy zostanie wysłane potwierdzenie.

Naszym celem jest rozwijanie zakresu rzeczowego portalu w taki sposób, aby objąć nim jak największy zakres świadczonych przez nas usług. Mamy nadzieję, że portal spełni Państwa oczekiwania.


Dziękujemy