• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Reforma oświaty w Gminie Prudnik

W związku z planowanymi zmianami, które związane są z dostosowaniem gminnej sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych poinformował na ostatniej sesji, że przedstawiony projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty. Również podczas ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego. Najważniejsze założenia w uchwale przedstawiają się następująco.
Z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkoła podstawową. W związku z tą zmianą uczniowie klas I-VI , dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas VI otrzymają promocję do klasy VII. Wszyscy uczniowie klas VI będą kontynuować edukację w dotychczasowej szkole. Wszystkie szkoły podstawowe zachowują swoje obwody, a ich granice nie ulegają zmianom. Granice obwodów szkół w gminie podane są w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/614/2017 dostępnej na stronie BIP: http://bip.prudnik.pl/download/attachment/40673/614-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxxix-614-2017-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-dostosowania-sieci-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-prowadzonych-przez-gmine-prudnik.pdf
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku od 1 września 2017r. będą  realizować zajęcia lekcyjne w dwóch budynkach: przy ul. Podgórnej 9 oraz przy ul. Armii Krajowej 1. W okresie przejściowym do budynku , przy ul. Armii Krajowej będą uczęszczali uczniowie klas VII i VIII. Od 1 września 2019r. do tego budynku będą uczęszczać również uczniowie klas V i VI. Od roku 2018 w budynku szkolnym będzie funkcjonować nowa stołówka szkolna. Obecne pracownie przyrodnicze w szkołach podstawowych zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, umożliwiające realizację nowych przedmiotów (biologia, fizyka, chemia, geografia) w klasach VII i VIII.
Od roku 2017 gimnazja nie będą prowadzić naboru uczniów do klas I, a 31 sierpnia 2019r. placówki te kończą działalność. Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 w Prudniku będą pracownikami Zespołu Szkół w Prudniku. Będą w miarę możliwości dopełniać etaty w swojej jednostce- Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 lub w innych placówkach. Natomiast nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku będą w miarę możliwości przenoszeni do innych placówek (szkół podstawowych) w gminie Prudnik lub będą dopełniali etaty w tych placówkach. Nauczyciele, dla których braknie etatów mogą otrzymać ograniczenie zatrudnienia lub przejść w stan nieczynny. Pracownicy niepedagogiczni mogą zostać  w miarę możliwości przeniesieni do innych placówek oświatowych.
W sprawach związanych z planowaną zmianą ustroju szkolnego Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych spotkał się z Dyrektorami wszystkich gminnych placówek szkolnych, aby omówić z nimi wyzwania i zagrożenia we wdrożeniu reformy. Z kolei spotkanie z nauczycielami i pracownikami Gimnazjum Nr 1 i 2 poświęcone było sprawom organizacyjnym związanym z wygaszaniem tych placówek.
Burmistrz podczas sesji Rady Miejskiej oświadczył, że robi wszystko, aby pracę w szkołach znaleźli wszyscy dotychczas zatrudnieni nauczyciele. Dodał również, że kierownikiem zakładu pracy odpowiedzialnym za zatrudnianie i zwalnianie pracowników w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor tej placówki.