• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

22 grudnia odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku

Z inicjatywy Stowarzyszenia EUROPA IUVENIS, Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXI/524/2016 z dnia 27 października 2016 r. powołała do życia Młodzieżową Radę Miejską.
W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybranych zostanie 18 radnych.

 

Wybory odbędą się w:

1)    Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 3 mandaty
2)    Publicznym Gimnazjum nr 2 w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 2 mandaty
3)    Publicznym Gimnazjum nr 3 w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 1mandat
4)    Publicznym Liceum nr 1 w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 2 mandaty
5)    Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 2 mandaty
6)    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 2 mandaty
7)    Zespole Szkół Medycznych w Prudniku, dla uczniów tej szkoły, 2 mandaty
8)    Prudnickim Ośrodku Kultury, dla młodzieży mieszkającej na obszarze Gminy Prudnik, uczącej się w szkołach poza terenem Gminy,  4 mandaty


Wszelkie dokumenty związane z wyborami należy składać w okręgowych komisjach wyborczych, które zostaną powołane w każdej szkole  do 12 grudnia.

1) Uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku

2) DOCXWZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej.docx (13,67KB)

3) DOCXWZÓR LISTY OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA NA RADNEGO.docx (14,37KB)

 

Terminy wykonania czynności wyborczych

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku

 

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczych

Rodzaj czynności

odpowiedzialny

1

2-12-2016

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej

Burmistrz Prudnika

2

do 8 -12-2016

- powołanie okręgowych komisji wyborczych

- działania informacyjne

Dyrektorzy szkół w okręgach

Urząd Miejski w Prudniku

3

do 13-12-2016

Rejestracja kandydatów

Gminna Komisja Wyborcza

4

do 21 grudnia 2016

Kampania wyborcza

Kandydaci na radnych

5

22-12-2016

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku

Okręgowe Komisje Wyborcze

Gminna Komisja Wyborcza

 

Zasady głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 22 grudnia 2016r.

1. Członkiem Rady może zostać uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Prudnik, a uczęszczający do szkół poza Gminą Prudnik.
2. Kandydować na członka  Rady można wyłącznie w ramach jednego okręgu wyborczego, właściwego ze względu na miejsce nauki – zgodnie z § 8  Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2017 roku .
3. Nad przebiegiem wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych czuwają okręgowe komisje wyborcze, składające się z 2 przedstawicieli szkoły.
4. Członkowie Okręgowych Komisji Wyborczych nie mogą kandydować w wyborach.
5. Zgłoszenia kandydatów, z załączeniem ich zgody na kandydowanie na członka Rady, wraz z listą poparcia minimum 10 osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej, należy składać w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym, do Gminnej Komisji Wyborczej.
6. Wybory przeprowadza się poprzez wystawienie w dniu wyborów zabezpieczonej urny, do której wyborcy wrzucają karty do głosowania z zakreślonym znakiem "X" przy nazwisku wybranego kandydata,
7. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony przed nazwiskiem kandydata, na którego wyborca głosuje. W razie postawienia znaku „x” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego  kandydata  lub  niepostawienie  tego  znaku  przed  nazwiskiem  żadnego  kandydata powoduje nieważność   głosu.
8. Głosujący na kandydatów do Rady oddają głos w placówce, do której uczęszczają, będącej siedzibą okręgu wyborczego.
9. Obliczenia głosów na poszczególnych kandydatów dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza sporządzając protokół,
10. Zbiorczy protokół z wyborów sporządza Gminna Komisja Wyborcza.