• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

KOMUNIKAT KOMISJI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016R W ZWIĄZKU Z GŁOSOWANIEM W BUDŻECIE OBYWATELSKIM PRUDNIK 2017

Komisja przedstawia poniżej zbiorczy protokół głosowania na zadania w budżecie obywatelskim 2017.

Komisja stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXI/328/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku  w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2017 rok  w poszczególnych trzech kategoriach  wykorzystane zostały następujące wysokości kwot:

I.

1. Na zadanie Nr 3 pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku – Publicznym Przedszkolu Nr 4” – 150 000 zł.

2. Na zadanie Nr 2 pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 55 119,96 zł.”

Łączna kwota projektów wynosi 205 119,96 zł, a więc do rozdysponowania pozostała kwota 64 880,04 zł., która nie zabezpiecza realizacji pozostałych zadań wg zasad określonych w § 10 cytowanej uchwały. (wartość kolejnego zgłoszonego do realizacji zadania wynosi 125 000 zł). Komisja zwróciła się do Radcy Prawnego o wydanie opinii w zakresie  wydatkowania pozostałej kwoty  w tej kategorii.

II

Na zadanie pn. „Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka” – 30 000 zł. Zaplanowana kwota została wykorzystana w całości

III

Na zadanie pn. Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice – 15 000 zł. Zaplanowana kwota została wykorzystana w całości.

W kwestii, o której mowa w dziale I - Komisja przedstawi swoje stanowisko do dnia 7 października 2016 r.

skanowanie0001.jpeg

skanowanie0002.jpeg

skanowanie0003.jpeg