• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o przetargu w formie publicznej licytacji przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik

 

Burmistrz Prudnika 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 ogłasza publiczną licytację następujących przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik:

 

Lp.

Przedmioty

Ilość

Cena wywoławcza

 

1.

Volkswagen Polo 1.0 KAT samochód osobowy rok prod. 1998 OPR 34 ML

1 szt.

900,00 zł.

2.

Motorower marki Yinmu, model YM50QT-3 typ YM50QT-3 rok prod.2009 OPR X745

1 szt.

900,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia  2016 roku o godz. 11°° w sali 117 Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik  ul. Kościuszki 3.

Zbywane przedmioty można obejrzeć w Zakładzie Usług Komunalnych w Prudniku, ul. Przemysłowa 1  - w dniach:

2 sierpnia  2016 r. – w godz. 13ºº  - 15°º

3 sierpnia  2016 r.–  w godz.   8°° - 11³º

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg,  po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż licytowanego przedmiotu na rzecz nabywcy.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia bądź
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.