• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 

            Informuję, iż od dnia 23 czerwca 2016 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Harcerska Akcja Letnia 2016 – dwa obozy dla prudnickich harcerzy”, złożona przez Chorągiew Opolską Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Armii Krajowej 10, 45-071 Opole. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub na adres mailowy .

 

                                                                                                           BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                    /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,59MB)