• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

HARMONOGRAM PRAC

HARMONOGRAM PRAC W TOKU KONSULTACJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO
„BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - PRUDNIK 2017” W RAMACH BUDŻETU GMINY PRUDNIK NA 2017 ROK

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

 

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

do 11 – 05 – 2016r.

 

Powołanie składu zespołu przeprowadzającego weryfikację wniosków pod względem  formalno- prawnym

do 25 – 05 – 2016r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

 

20-05 do 8 -06 -2016r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

 

10 – 06 do 18-07-2016r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem  formalno –prawnym

19 – 07  do 12-08 2016r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku

do 17- 08-2016r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych do realizacji zadaniach

 

17- 08 do 16- 09-2016r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach  i podanie ich  do publicznej wiadomości.

do 1- 09-2016r.

Przeprowadzenie głosowania.

 

19 – 09  do 23-09 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach  głosowania

do 1-10-2016

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz  harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2017.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój nr  120.