• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

Gmina Prudnik i Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski w programie „Rodzina 500 plus”.

W pierwszym okresie wnioski należy składać:

-  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Jagiellońska 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7°° do 17°°, w sobotę w godz. od 8°° do 10°°

- Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3 w poniedziałki od  8°° – 17°°  oraz od wtorku do piątku w godz. 8°° do 15°°

- internetowo w ramach udostępnionych  aplikacji.  

Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok. Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać w siedzibie OPS Prudnik, ul. Jagiellońska 3, 48-200 Prudnik, a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz  na stronie internetowej: www.opsprudnik.pl lub www.prudnik.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod  numerami tel. 77/4067038 wew. 43 i 46

PDFwniosek500plus.pdf (387,03KB)