• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Rodzina 500+

Wnioski można składać w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie). W przypadku złożenia wniosku w tym terminie, świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. – to znaczy świadczenie po jego przyznaniu, zostanie wypłacone z odpowiednim wyrównaniem (np. matka składa wniosek najpóźniej 1 lipca 2016 r., jeśli zostanie przyznane jej świadczenie wychowawcze, zostaną jej wypłacone pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.).

Należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze:

  •     osobiście
  •     drogą pocztową;
  •     przez internet za pośrednictwem:

        Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia (wymagane konto EPUAP), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;
        Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
        Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

UWAGA!
Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu ich do organu właściwego będą załatwiane w formie pisemnej. To znaczy systemy te umożliwiają złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (zostanie zainicjowane postępowanie administracyjne),
otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (potwierdzenie złożenia wniosku).

Dalszy ciąg postępowania, tj. ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków oraz doręczenie decyzji odbędzie się drogą papierową.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

Do pobrania: PDFwniosek500plus.pdf