• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Akcja zima 2015

W dniu 20.10.2015r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań :

 • gminy
 • zarządców dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik (Starostwo Powiatowe w Prudniku – Wydział Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie)
  oraz
 • administratorów nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zarząd Budynków Komunalnych, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – administrator wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielnia Mieszkaniowa)
 • firmy Info-Tech spółka cywilna, Jacek Żymełka, Włodzimierz Wolny prowadzącej Strefę Płatnego Parkowania
 • Policji

mającą na celu wypracowanie planu wspólnego działania w łagodzeniu skutków zimy.

Zarządcy i administratorzy przedstawili plany zimowego utrzymania dróg i chodników będących w ich władaniu .

Wzorem lat ubiegłych, ulice na terenie miasta, należące do gminy jak i powiatu zostały podzielone na strefy odśnieżania o określonych godzinach prowadzenia prac związanych z łagodzeniem skutków zimy na nawierzchniach ulic i chodników tak by zapewnić mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się do pracy i szkół .

Drogi Krajowe przebiegające przez miasto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie, utrzymywał będzie zgodnie z wytycznymi w II standardzie zimowego utrzymania w imieniu, której prace prowadzić będzie firma wyłoniona w przetargu.

HOUT Jan Salamon, Szybowice 293, 48-200 Prudnik będzie wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Prudniku do końca 2015r.

Na terenie miasta ulice gminne utrzymywać będzie Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku, ul. Przemysłowa 1

Wszyscy uczestnicy narady uzgodnili, iż działania związane z łagodzeniem skutków zimy prowadzone będą na bieżąco i w sposób skoordynowany .

Informujemy ponadto, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

Gmina Prudnik

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Prudniku :

tel.:77 4066215, 77 4066212

Straż Miejska w Prudniku
tel.:77 4066242

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych

 • w godzinach 700 do 1500 tel. 77 4363265 wew. 42, 77 4363881, 77 4363463, tel. komórkowy 602 758 465, 602 758 493 - całodobowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie:

tel.: 77 435 54 06 , 77 433 24 78, 77 433 23 97

Starostwo Powiatowe w Prudniku

 • Od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu tel. 77 438 17 51, 77 438 17 52,
 • W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy urzędu tel. 77 436 88 97, tel. kom 666 012 189

Zarząd Budynków Komunalnych oraz Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

tel. : 77 4068650, 77 4068353, 77 4363884, 77 4362310, 512 233 021, 500 170 084,  606 647 563, 606 647 573

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku :

tel.: 664 194 825, 600 976 821, 796 740 336

Strefa Płatnego Parkowania:

tel.: 77 436 11 44, 501 457 836

W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:

tel.: 77 436 25 56 ,77 436 36 17

tel.: pogotowie 994 - całą dobę

tel.: 603 793 655

tel.:77 436 97 07

tel.:77 436 27 30

W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku :

Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25

 

                                                                                              Burmistrz Prudnika

                                                                                              mgr inż. Franciszek Fejdych