• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zaproszenie na konsulatacje społeczne

                                                                                              Prudnik, 9 października 2015r.

 

 

Burmistrz Prudnika

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-spolecznego

 

 1. Harmonogram konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w terminie 20.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

20.10.2015

godz. 9:45-11:15

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

20.10.2015

godz. 15:45-17:15

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

19.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Po zakończeniu spotkania zostaną przedstawione wyniki konsultacji opracowane w formie protokołu z konsultacji społecznych, który zostanie przedłożony na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

 

 

 1. Adresaci konsultacji

 

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Formy konsultacji

 

 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Miejsce konsultacji

 

 1. Spotkania konsultacyjne: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3
 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: , 58 307 44 06

 

 

 

Burmistrz Prudnika

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu dokumentu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rynku-pracy-of-pn2020

 

 1. Harmonogram konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w terminie 20.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

20.10.2015

godz. 11:30-13:00

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

20.10.2015

godz. 17:30-19:00

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

19.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Po zakończeniu spotkania zostaną przedstawione wyniki konsultacji opracowane w formie protokołu z konsultacji społecznych, który zostanie przedłożony na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

 

 1. Adresaci konsultacji

 

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rynku Pracy OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 

 

 

 1. Formy konsultacji

 

 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Miejsce konsultacji

 

 1. Spotkania konsultacyjne: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3
 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: Jarosław Sawicki , tel. 71 79 49 249

                                                                                              Prudnik, 9 października 2015r.

 

 

Burmistrz Prudnika

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dokumentu-strategii-rozwoju-of-pn2020-3  

 

 1. Harmonogram konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w terminie 20.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

20.10.2015

godz. 8:00-9:30

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

20.10.2015

godz. 14:00-15:30

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

19.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Po zakończeniu spotkania zostaną przedstawione wyniki konsultacji opracowane w formie protokołu z konsultacji społecznych, który zostanie przedłożony na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

 

 1. Adresaci konsultacji

 

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 

 

 1. Formy konsultacji

 

 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Miejsce konsultacji

 

 1. Spotkania konsultacyjne: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3
 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: , tel. +48 22 630 98 34