Głosowanie elektroniczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Prudnik

Dziękujemy za udział w  głosowaniu  na Budżet Obywatelski „Prudnik 2016”.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania  zostaną podane do publicznej wiadomości po zsumowaniu głosów oddanych w głosowaniu internetowym z głosami oddanymi w sposób tradycyjny -  w 14 lokalach wyborczych na terenie gminy Prudnik.

Zbiorcze wyniki zostaną podane do dnia 1 października 2015 roku.