• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zmiana harmonogramu prac w toku konsultacji

HARMONOGRAM PRAC W TOKU KONSULTACJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY PRUDNIK W 2015 R.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

do 13 – 05 – 2015r.

Powołanie składu zespołu przeprowadzającego weryfikację wniosków pod względem  formalno- prawnym

do 15 – 05 – 2015r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

20-05 do 10 -06 -2015r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

11 – 06 do 17-07-2015r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem  formalno –prawnym

18 – 07  do 10-08 2015r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku

do 15- 08-2015r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych do realizacji zadaniach

15- 08 do 15- 09-2015r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach  i podanie ich  do publicznej wiadomości.

do 1- 09-2015r.

Przeprowadzenie głosowania.

20 – 09  do 25-09 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach  głosowania

do 1-10-2015