• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone rozpowszechnianiu wypracowanych standardów i modeli  w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”

Celem spotkania jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:

  • standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
  • model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach,
  • model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

W trakcie spotkania zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (Platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

Spotkanie informacyjne w Gminie Prudnik odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. w godzinach 9.00 -12.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku.

Osobą do kontaktu jest Agata Gąska – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych, tel.:  77 402 51 06, e-mail: 

Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.