• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Prudnicka Rada Seniorów

 SKŁAD I CEL DZIAŁANIA RADY :

Prudnicka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 19 radnych. Pracą Prudnickiej Rady Seniorów kieruje przewodniczący i wiceprzewodniczący.

 

PRZEWODNICZĄCA PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW
Janina Sękowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW
Stanisław Isalski

SEKRETARZ PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW
Barbara Damszel

CZŁONKOWIE PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW

 • Bednarski Edward
 • Birecka Kazimiera
 • Chrobak Tadeusz
 • Derda Stanisław
 • Faber Stanisław
 • Góra Andrzej
 • Kalinowska Irena
 • Kossowska Krystyna
 • Kroczak Teresa
 • Janusz Zenon
 • Madera Irena
 • Naskręt Jan
 • Sieradzka Regina
 • Śliwińska Stanisława
 • Witkowicz Lucyna
 • Wójtowicz Edward

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RADY :

 1. Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 2. Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 3. PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-65-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Senioró i nadania jej Statutu.pdf
 4. PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-146-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów ....pdf
 5. Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016r. w sprawie Regulaminu  Obsługi Prudnickiej Rady Seniorów.

PLAN PROJEKTÓW RADY :

PDF4. PLAN PROJEKTÓW.pdf

PLAN PRACY RADY - 2019 R. :

 

MEDIA O PRUDNICKIEJ RADZIE SENIORÓW :

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130503/POWIAT11/130509923

http://prudnik24.pl/index.php/2014/04/21/pudelko-zycia-takze-w-prudniku/

http://radyseniorow.pl/tak-to-zrobili-w-prudniku/

http://prudnik24.pl/index.php/2015/04/17/prudnicka-rada-seniorow-druga-kadencja-rozpoczeta/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/o-prawach-i-godno%C5%9Bci-os%C3%B3b-starszych-spotkanie-rpo-z-prudnick%C4%85-g%C5%82ubczyck%C4%85-i-g%C5%82ucho%C5%82ask%C4%85-rad%C4%85-senior%C3%B3w

 

GALERIA  ZDJĘĆ :

 

 

DYŻURY:

Dyżury członków Prudnickiej Rady Seniorów odbywają się: 

W każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 10:00 do 12:00

w Ratuszu Rynek 1 (parter)  w Prudniku 

 

 

 • W Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyło się kolejne posiedzenie Prudnickiej Rady Seniorów. Na sesję  zaproszony został  Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych oraz p. Janina Okrągły.

  Radni podczas obrad podsumowali spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr Adamem Bodnarem. Podczas sesji poruszony został temat punktu informacyjnego dla osób starszych i ich opiekunów. W dyskusji Radni pytali Burmistrza o plany związane z  zagospodarowaniem Domu Dziennego Pobytu, o możliwość postawienia dodatkowych ławek dla seniorów w różnych częściach miasta, a także o kontynuacji wyróżnień w postaci statuetki  „Diany”.

 • W Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyło się kolejne posiedzenie Prudnickiej Rady Seniorów. Na sesję  zaproszony został Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych.
  Radni podczas obrad podsumowali swoją działalność za II półrocze 2016 roku. W tym czasie uczestniczyli:  w II Forum Opolskich Rad Seniorów (8 i 9 lipca 2016 r.), w posiedzeniu  rad seniorów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ( 20 września 2016 roku) w  II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie (3 października 2016 r.)
  od 28 października 2016 roku uruchomiono dyżury, które pełnione są przez członków Prudnickiej Rady Seniorów w Ratuszu
  W dyskusji  Radni pytali Burmistrza o przyszłość Domu Dziennego Pobytu, możliwość wprowadzenia ulg dla seniorów 65+ przy zakupie biletów do kina, a także możliwość udziału członków Prudnickiej Rady Seniorów w tworzeniu Strategii dla miasta Prudnika. Podczas sesji Radni wystosowali petycję dotyczącą objazdu na czas remontu mostu przy ul. Batorego. Pani Regina Sieradzka na koniec pochwaliła działalność Straży Miejskiej w Prudniku.

   

 • Ogłoszenie

  06-07-2017

   

  Na podstawie § 6 Statutu Prudnickiej  Rady Seniorów uchwalonego uchwałą Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
  zarządzam wybory Prudnickiej Rady Seniorów.
  Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Każdy z podmiotów  ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
  Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu  oraz posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.
  Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.

  Wzór zgłoszenia kandydatów:

  Zgłoszenie kandydata do Prudnickiej Rady Seniorów.pdf

  Zgłoszenie w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój 120.

  Termin zgłaszania kandydatów ustalam do dnia 20 lutego 2015 roku.

  Uchwała RM w sprawie powolania Prudnickiej Rady Seniorow i nadania jej Statutu.pdf