• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 30 października 2014 r.

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków...- druk nr 1037.pdf (939,01KB)

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami... - druk nr 1036.pdf (3,88MB)

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...- druk nr 1035.pdf (3,27MB)

PDFProjekt uchwały w spr. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudziczce - druk nr 1034.pdf (1,82MB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1033.pdf (597,09KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1032.pdf (843,80KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1031.pdf (896,41KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1030.pdf (893,67KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1029.pdf (1 009,14KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1028.pdf (722,46KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1027.pdf (728,84KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1026.pdf (988,86KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1025.pdf (929,97KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1024.pdf (1,33MB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1023.pdf (1,33MB)

PDFInformacja dot. projektów uchwał druki nr 1023 - 1033.pdf (319,58KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1022.pdf (884,38KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1021.pdf (881,79KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1020.pdf (884,56KB)

PDFInformacja do projektów uchwał druki nr 1020,1021,1022.pdf (286,66KB)

PDFProjekt uchwały w spr. opłaty od posiadania psów - druk nr 1019.pdf (892,91KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018 - druk nr 1018.pdf (1,34MB)

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok - druk nr 1017.pdf (2,40MB)

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII-648-2013... - druk nr 1016.pdf (575,68KB)

PDFOcena aktualności Planów Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - druk nr 1015.pdf (930,01KB)

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2013-2014 - druk nr 1014.pdf (5,33MB)