• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

„Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego” Najbardziej Inspirującym Projektem 2013 roku

„Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego” Najbardziej Inspirującym Projektem 2013 roku.

W czwartek, 16 października 2014r. w Ostrawie Franciszek Fejdych, Burmistrz Prudnika, odebrał nagrodę przyznaną Gminie Prudnik w konkursie organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, na Najbardziej Inspirujący Projekt 2013 Roku.

Prudnik otrzymał nagrodę za projekt pod nazwą „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego“, który realizowany był wspólnie z Krnovem w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  

Współpraca Prudnika i Krnova rozpoczęła się w 2002 roku. Miasta podjęły się działań mających na celu zbliżenie społeczności oraz umocnienie i utrwalenie ich dobrych stosunków sąsiedzkich, poznanie historii, bogactwa kulturowego oraz politycznej i ekonomicznej odrębności. Razem realizowaliśmy projekt polegający na publikacji dodatku informacyjnego na łamach lokalnych gazet, pod nazwą „Polsko – Czeski Kurier Informacyjny”, którego celem było przybliżenie kultury i obyczajów Polski i Czech. Wśród wspólnych projektów znalazł się także ten o nazwie: „Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika i Krnova”. Miał on na celu wykorzystanie potencjału materialnego oraz ludzkiego po zrestrukturyzowanych zakładach włókienniczych do stworzenia nowego produktu turystycznego, związanego z tradycjami tkackimi.

Projekt „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego” realizowany był od czerwca 2010 roku do grudnia 2012r. Całkowita wartość jego wydatków kwalifikowanych to 99 618,84 EUR.

Głównym jego celem było wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców pogranicza oraz wykorzystanie istniejącego, a zanikającego potencjału rzemiosła. Po stronie polskiej obejmował organizację trzech kolejnych edycji Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, po stronie Czeskiej trzech kolejnych edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Oba, organizowane w ramach projektu przedsięwzięcia inicjowały wymianę doświadczeń twórców ludowych i rękodzielników z Polski i Czech.  Prezentowały dorobek kulturowy, podkreślały istotę zachowania tradycji.

Wystawa w każdej edycji gromadziła ponad trzystu rękodzielników. Jej stałym elementem była prezentacja kuchni regionalnej oraz seminarium prezentujące dzisiejsze formy ochrony rękodzieła i dorobku kulturowego. Prezentowano zespoły folklorystyczne. Organizowano konkursy na najlepszą potrawę regionalną oraz najciekawsze stoisko wystawowe.

Wydarzenie, w każdym roku, poprzedzone było szeregiem działań technicznych obejmujących między innymi zabezpieczenie terenu oraz sprzętu, ochronę mienia Wystawców, opiekę medyczną, przygotowanie programu, materiałów informacyjnych i promocyjnych. Każda z trzech edycji Wystawy uzyskała patronat honorowy Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Marszałka Województwa Opolskiego. Projekt promowany był w mediach regionalnych – TVP Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska oraz lokalnych – Tygodnik Prudnicki oraz TVK Prudnik.  

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krnovie prezentował tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia po obu stronach granicy. Stałym jego elementem była prezentacja ręcznie wykonanych ozdób świątecznych, kuchni bożonarodzeniowej oraz pieśni i kolęd. W ramach Jarmarku wykonana został szopka bożonarodzeniowa rzeczywistych rozmiarów, która prezentowana była w Prudniku podczas Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego.

Zarówno Wystawa, jak i Jarmark organizowane były dla rękodzielników, dzieci oraz młodzieży poznających wspólne dziedzictwo kulturowe Prudnika i Krnova, społeczności lokalnych oraz turystów.

Projekt koordynowany i realizowany był przez ówczesne Biuro Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą (dziś Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik) we współpracy z jednostkami i spółkami gminy, w tym: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Prudniku, Prudnickim Ośrodkiem Kultury,  Zakładem Usług Komunalnych, Zarządem Budynków Komunalnych, Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania, szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi oraz przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku oraz prudnickiej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.  

 

skanowanie0001.jpeg