• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

W imieniu Lidera – Gminy Nysa i Partnerów projektu mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskiego 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

 

Celem projektu jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i mechanizmów pobudzających wzrost gospodarczy, zmniejszających bezrobocie i poprawiających jakość życia na obszarze objętym projektem.

 

Konferencja odbędzie się dnia 21.10.2014 r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24. W załączeniu program spotkania.

Konferencja inauguracyjna projektu p.n. „Partnerstwo Nyskie 2020” – 21 października 2014r. Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24.

 

9.30 – 10.00                Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10              Józef Kozina Starosta Powiatu Głubczyckiego przywitanie uczestników

10.10 – 10.20              Jolanta Barska Burmistrz Nysy przedstawienie idei projektu i jego celów

10.20 – 10.40              Andrzej Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich                 przedstawienie idei partnerstw

10.40 – 11.00              Irena Sapa Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego

przedstawienie zakresu realizowanego Projektu oraz istoty stworzenia 4 strategii dla Obszaru Funkcjonalnego

 

11.00 – 11.15              Wykonawca Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych

 

11.15 -  11.30             Wykonawca Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych

 

11.30 – 11.45              Wykonawca Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych

 

11.45 – 12.10              Przerwa kawowa

12.10 - 12.25              Wykonawca Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych

 

12.25 – 13.55              „JST - jako lider, partner oraz inicjator. Różne role samorządu w działaniach na rzecz poprawy standardu usług oraz poprawy jakości zarządzania. Formalno-prawny a nieformalny wymiar działań partnerstw JST oraz partnerstw międzysektorowych. Wykład

14.00                           Lunch