• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Deratyzacja jesień 2014

BURMISTRZ  PRUDNIKA    przypomina o obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Prudnik w dniach od 01.10.2014 r. – 15.10.2014 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXV/614/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik. O przeprowadzonej akcji, rodzaju zastosowanych środków oraz wykonawcy deratyzacji proszę powiadomić pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3, oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku ul. Klasztorna 4 w terminie do 31 października 2014 r.

Ponadto  przypomina się , że obowiązkowa akcja odszczurzania odbywać się będzie we wszystkich  nieruchomościach komunalnych, spółdzielczych i prywatnych.

  • Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości mogą zlecać pisemne przeprowadzenie odszczurzania firmom specjalistycznym lub dokonywać odszczurzania we własnym zakresie, zakupując trutkę w sklepach chemicznych .
  • Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości przed rozpoczęciem akcji  odszczurzania dokonują gruntownego oczyszczania terenu poszczególnych nieruchomości  z nagromadzonych nieczystości .

W czasie trwania akcjinależy :

  1.  wyłożyć trutkę w oznaczonych miejscach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu

2/ w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze, oraz  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem

3/ pouczyć  dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia wyłożoną trutką oraz ściśle je nadzorować  i nie pozostawiać bez opieki

4/ zwierzęta i ptactwo domowe trzymać pod zamknięciem

5/ w przypadku ewentualnego  zatrucia człowieka wyłożoną trutką, chorego skierować do szpitala.

Po zakończeniu akcji należy :

1/ zebrać pozostała trutkę i padłe gryzonie

2/ padłe gryzonie zakopać na głębokość  1 metra  w odległości co najmniej 40 m od źródła wody pitnej

3/ zebraną nie zużytą  trutkę zniszczyć poprzez spalenie

 

BURMISTRZ    PRUDNIKA