• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXII z dnia 30 września 2014 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika - druk nr 1012.pdf (1,01MB)

PDFProjekt uchwały w spr. nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 1011.pdf (1,03MB)

PDFProjekt uchwały w spr. nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 1010.pdf (712,39KB)

PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania...- druk nr 1009.pdf (592,32KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług...-druk nr 1008.pdf (1,31MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. regulaminu czystości i porządku na terenie Gm. Prudnik- druk nr 1007.pdf (394,69KB)

PDFUzasadnienie do projektów uchwał (druk nr 1007, 1008).pdf (401,57KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości- druk nr 1006.pdf (677,99KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1005.pdf (608,38KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1004.pdf (608,45KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1003.pdf (530,51KB)

PDFProjekt uchwały w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej- druk nr 1002.pdf (563,06KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1001.pdf (766,76KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1000.pdf (762,28KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 999.pdf (765,40KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej- druk nr 998.pdf (707,48KB)

PDFInformacja dotycząca projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.pdf (1,60MB)

PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2014 roku - druk 996.pdf (2,31MB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. - druk 996.pdf (44,64MB)