• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ sesja LVII z dnia 30 maja 2014r.

PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika OPS w Prudniku - dru nr 937.pdf (604,56KB)

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2014 wspierającego rodziny...-dru nr 936.pdf (611,76KB)

PDFProjekt uchwały w spr. włączenia Publ. Przedszkola Pod Kasztanem w Łące Prudnickiej do...-druk nr 935.pdf (886,67KB)

PDFProjekt uchwały w spr. włączenia Publ. Przedszkola nr 3 w Prudniku oraz Publ. Przedszkola nr 7 w Prudniku do...-druk nr 934.pdf (895,36KB)

PDFProjekt uchwały w spr. włączenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku do ZSP nr w Prudniku-druk nr 933.pdf (871,77KB)

PDFProjekt uchwały w spr. przedłużenia czasu obowiąz. dotychcz. taryf za zbiorowe zaopatrz. w wodę i zbiorowe odprowadz. ścieków - druk nr 932.pdf (10,61MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 931.pdf (252,07KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych - druk nr 930.pdf (1,05MB)

PDFUzasadnienia do projektów uchwał nr 930 i nr 931.pdf (466,31KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014r. - druk nr 929.pdf (1,46MB)

PDFProjekt uchwały w spr. prekazania środ. fin. dla KPPSP w Prudniku - druk nr 928.pdf (401,63KB)

PDFProjekt uchwały w spr. przekazania środ. fin. dla KWPSP w Opolu - druk nr 927.pdf (401,47KB)

PDFInformacja PUP Prudnik - druk nr 926.pdf (5,62MB)