• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konkurs na nazwę kina w Prudniku

 

Konkurs na nazwę kina w Prudniku

W budynku przy ulicy Mickiewicza trwają prace modernizacyjne związane z powstaniem w tym obiekcie  sali kinowo - widowiskowej. Przewiduje się powstanie sali kinowej mogącej pomieścić 240 widzów, wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Ostateczne otwarcie placówki nastąpi w I kwartale 2015 roku.

Aby nadać obiektowi jego indywidualny charakter przed etapem prac związanych z wystrojem sali kinowej – Burmistrz Prudnika ogłasza  konkurs na nazwę kina w Prudniku. Zgłoszenie propozycji winno nastąpić zgodnie z załączonym poniżej Regulaminem.

 

 

Regulamin konkursu na  nazwę kina w Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotek

 

§ 1 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Prudnika  

§ 2 Cel konkursu

1. Celem konkursu jest nadanie nazwy własnej kina w Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotek przy ulicy Mickiewicza 1.

§ 3 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Prudnik

2. Nazwa kina musi posiadać jednego autora

§ 4 Terminarz

1. Prace konkursowe  należy składać do 15 sierpnia 2014 do godziny 15°° w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, osobiście, mailowo ()  bądź listownie na karcie zgłoszenia dostępnej w Urzędzie Miejskim pokój nr 120 lub na stronie www.prudnik.pl.

2. Zgłoszenie oferty  na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych  oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz  Prudnickiego Ośrodka Kultury i Bibliotek – jednostki organizacyjnej Gminy Prudnik.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa . Autor najlepszej nazwy zostanie uhonorowany rocznym 2 osobowym karnetem do kina , dodatkowo spośród wszystkich nadesłanych prac zostaną wylosowane 2 miesięczne karnety 2 osobowe. 

5. 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena nadesłanych propozycji nastąpi do 15 września 2014 roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze zgłoszonych propozycji i unieważnienia konkursu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja konkursowa .

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (30,00KB)