• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Uchwały

Uchwały:

Uchwała Nr XXXV/614/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

PDFUchwała XXXV-614-2012.pdf (5,99MB)

Uchwała Nr XL/665/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

PDFUchwała XL-665-2013.pdf (2,48MB)

Uchwała Nr XXXV/615/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

PDFUchwała XXXV-615-2012.pdf (429,46KB)

Uchwała Nr XXXV/616/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

PDFUchwała XXXV-616-2012.pdf (788,37KB)

Uchwała Nr XL/666/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

PDFUchwała XL-666-2013.pdf (572,38KB)

Uchwała Nr XXXV/617/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała XXXV-617-2012.pdf (452,13KB)

Uchwała Nr XLII/694/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu iuszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała XLII_694_2013.pdf (490,58KB)

Uchwała Nr XXXV/619/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała XXXV-619-2012.pdf (2,05MB)

Uchwała XL/668/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała XL-668-2013.pdf (1,05MB)

Uchwała Nr XL/667/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PDFUchwała XL-667-2013.pdf (8,48MB)