• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wszystko o nowym systemie utrzymania czystości i porządku w gminie Prudnik.

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miejski w Prudniku, informuje właścicieli nieruchomości o możliwości pobrania druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


•    w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 (na parterze budynku w punkcie obsługi interesanta) codziennie od godz. 7:15 do godz. 16:30,
•    w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.prudnik.pl - w zakładce aktualności.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UPŁYWA W DNIU 31 maja 2013 roku

Dodatkowo udzielamy pomocy w wypełnianiu deklaracji w najbliższą sobotę 25 maja 2013 r.  w godz. od 9:00 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Ponadto pracownicy Urzędu dyżurować będą na terenie sołectw Gminy Prudnik w miejscach ustalonych w ogłoszeniach:
- w dniu 27 maja 2013 r. w godz. od 13:00 do 18:00 – w Moszczance, Rudziczce, Szybowicach i Łące Prudnickiej
- w dniu 28 maja 2013r. w godz. od 15:00 do 18:00 – w Czyżowicach, Niemysłowicach i w Wierzbcu
- w dniu 29 maja 2013r. w godz. od 16:00 do 17:00 – w Piorunkowicach, Dębowcu i Mieszkowicach.

 • 1. Czy kubki po serkach i śmietanie należy koniecznie myć? Woda przecież kosztuje.

  Odp. Można oczywiście umyć kubek, ale można go też wytrzeć  do sucha papierowym ręcznikiem itp. Jeżeli zanieczyszczenia kubka nie można usunąć, należy wyrzucić go do odpadów zmieszanych...

 • Uchwały

  15-05-2013

  Uchwały:

  Uchwała Nr XXXV/614/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

  PDFUchwała XXXV-614-2012.pdf (5,99MB)

  Uchwała Nr XL/665/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

  PDFUchwała XL-665-2013.pdf (2,48MB)

  Uchwała Nr XXXV/615/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

  PDFUchwała XXXV-615-2012.pdf (429,46KB)

  Uchwała Nr XXXV/616/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  PDFUchwała XXXV-616-2012.pdf (788,37KB)

  Uchwała Nr XL/666/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  PDFUchwała XL-666-2013.pdf (572,38KB)

  Uchwała Nr XXXV/617/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  PDFUchwała XXXV-617-2012.pdf (452,13KB)

  Uchwała Nr XXXV/619/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  PDFUchwała XXXV-619-2012.pdf (2,05MB)

  Uchwała XL/668/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  PDFUchwała XL-668-2013.pdf (1,05MB)

  Uchwała Nr XL/667/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  PDFUchwała XL-667-2013.pdf (8,48MB)

   

   

 • Ulotki informacyjne

  16-05-2013
  Ulotka zabudowa wielorodzinna_02.jpeg Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
  Ulotka zabudowa jednorodzinna_01.jpeg Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
  Ulotka instrukcja wypełniania druku oświadczenia_02.jpeg Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku oświadczenia
  Ulotka instrukcja wypełniania deklaracji_02.jpeg Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku deklaracji

   

  Wzór deklaracji do pobrania

  DOCXDeklaracja odpady MSO 2007.docx (105,08KB)

   

  INFORMACJA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

  Urząd Miejski w Prudniku oraz Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku zapraszają przedsiębiorców z terenu Gminy Prudnik w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 17:30 do siedziby Cechu w Prudniku przy ul. Łukowej 1 na spotkanie związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.  W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami .

  Zapraszamy

  WYPOWIEDZENIE  UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do   wypowiedzenie umów wszystkim właścicielom nieruchomości, na rzecz których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

  Taki stan rzeczy zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

  Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.https://prudnik.pl/download/attachment/31697/ulotka-zabudowa-wielorodzinna.pdf