• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wypowiedzenie umów na odbiór odpadów

Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do wypowiedzenia umów wszystkim właścicielom nieruchomości z terenu gminy Prudnik, na rzecz, których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

Taki stan zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.
Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz, których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.