• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wizyta przedstawicieli Prudnika w Nadwirnej

   We wrześniu z wizytą u naszego ukraińskiego partnera przebywała delegacja Prudnika. Przedstawiciele Gminy pod przewodnictwem Stanisława Hawrona, Zastępcy Burmistrza, uczestniczyli w Dniach Nadwirnej.

   Nadwirna, nieduże, malownicze miasteczko w obwodzie Ivanofrankivskim na Ukrainie, od dwunastu lat współpracuje z Prudnikiem. Nasza współpraca rozpoczęła się dzięki kontaktom prywatnym. Poszukiwanie własnych korzeni przyniosło nowe doświadczenia. Zrodziła się chęć poznania drugiej strony, zrodziły się wspólne pomysły. W 1998r. do Moszczanki po raz pierwszy przyjechała grupa dzieci z Nadwirnej. Przyjaźnie, jakie nawiązały się wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz ich wzajemna chęć do poznawania kultury
i obyczajów drugiej strony stanowiły zalążek współpracy na gruncie oficjalnym. 

   W 2000 roku przedstawiciele władz samorządowych obu miast podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Wszystkie lata współpracy wypełnione były wieloma wizytami, zarówno oficjalnymi, jak i prywatnymi. Spotkania służyły wzajemnemu poznawaniu się oraz wymianie doświadczeń, a odbywały się w duchu wzajemnego zaufania i chęci współpracy. Nadwirna gościła u siebie prudnickich radnych, dyrektorów jednostek gminnych, dyrektorów szkół oraz przedsiębiorców. Nadwirną poznawali przedstawicieli władz samorządowych czy przedsiębiorcy miast partnerskich Prudnika - w wyniku naszej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Prudnika – Nadwirną i Krnovem – zawarta została umowa o współpracy.

   Wspólne działania realizowane są na różnych polach. Jednym z nich jest współpraca szkół. Pierwsze porozumienie partnerskie pomiędzy szkołami Gminy Prudnik oraz Nadwirnej podpisane zostało w 2000 roku. Wtedy też współpracy podjęły się Szkoła Podstawowa w Moszczance oraz Szkoła Średnia nr 1 w Nadwirnej. Jednym z efektów tej współpracy było uruchomienie w szkole nadwirniańskiej pracowni języka polskiego. Dwa lata później porozumienie
o współpracy podpisane zostało pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku a Szkołą Średnią nr 3 w Nadwirnej. W pierwszej połowie 2012 roku szkoły obchodziły jubileusz 10-lecia współpracy. Projekty polsko - ukraińskie realizowane są pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Prudniku a Szkołą Podstawową w Pasicznej, miejscowości położonej w Rejonie Nadwirnianskim. Końcem 2011 roku przedstawiciele szkół spotkali się na wspólnej konferencji podsumowującej dotychczasową działalność. Porozumienia o współpracy zawarte zostały pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Prudniku a Szkołą Wojskową w Nadwirnej oraz Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Moszczance i Zespołem Edukacyjno Wychowawczym w Delatynie.

   Współpraca szkół to głównie wymiana młodzieży, której celem jest integracja, poznanie kultur obu narodów, prezentacja ich wartości i tradycji, ale także poznanie historii obu krajów, ich walorów gospodarczych i turystycznych. Młodzież uczestniczy w warsztatach artystycznych, zajęciach tanecznych, wspólnych wycieczkach oraz koloniach. Uczniowie współpracujących szkół realizują wspólne projekty często przełamując bariery i stereotypy. Przykładem współpracy jest z pewnością kilkuletni, niemiecko – polsko – ukraiński projekt edukacyjny pod nazwą „Dzieci bez granic”. W sierpniu tego roku w Krzyżowej odbyło się ostatnie w ramach projektu spotkanie młodzieży polskiej, ukraińskiej i niemieckiej.

   W tym roku, podczas Wystawy Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego w Prudniku, prezentowana była kultura ukraińska. Na scenie zobaczyć można było zespół folklorystyczny „Horianka”, przygotowana została również degustacja kuchni ukraińskiej.

   Podczas wizyt oficjalnych w Prudniku niejednokrotnie przebywali przedsiębiorcy strony ukraińskiej uczestnicząc w spotkaniach z polskim biznesem. Kontakt z Nadwirną utrzymuje prudnicka izba rzemieślnicza.

   Ważnym elementem współpracy jest wymiana wartości kulturowych. Pod tym pojęciem kryje się pamięć o tradycjach, poznawanie obu stron z religią partnerów, pamięć o mieszkańcach Nadwirnej o polskim pochodzeniu. Wymiana wartości kulturowych to także coroczne akcje Mikołajkowe czy Zajączek, które łączą prudniczan z mieszkańcami Nadwirnej. Tegoroczna akcja „Mikołaj dla Nadwirnej” właśnie się rozpoczęła. W grudniu, na Ukrainę, przewiezione zostaną zgromadzone w jej ramach dary.

podpisanie porozumienia.jpeg

Rysunek2.jpeg

Rysunek3.jpeg

Rysunek4.jpeg

Rysunek5.jpeg

Rysunek6.jpeg

Rysunek7.jpeg