• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konkurs

konkurs.jpeg

 Regulamin Konkursu „ Szukamy nazwy dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku….”

 

§1 Postanowienie ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pt. „Szukamy nazwy dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku….”

2. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Schroniska Młodzieżowego w Prudniku, zwany dalej Organizatorem.

3. Celem konkursu jest :

 

a/ promocja schroniska jako placówki oświatowo – wychowawczej;

b/ popularyzacja wiedzy na temat położenia  terytorialnego schroniska;

c/ popularyzacja wiedzy na temat  atrakcji i walorów turystycznych miasta Prudnik;

d) popularyzacja wiedzy na temat fauny i flory Gór Opawskich

 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Prudnik.

5. Konkurs trwa od dnia 10 października 2012 do dnia 20 lutego 2013.

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi - 1 marca 2013r

7. Komisja Konkursowa w składzie;

- Gmina Prudnik – Burmistrz

- Rada Gminy – Przewodniczący

-GZOIW w Prudniku – Dyrektor

- SSM w Prudniku – Dyrektor           

- SSM w Prudniku - Kierownik

 

7. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.

 

ETAP I

§2 Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół  z terenu  Gminy Prudnik , zwanych w dalszej części Uczestnikiem.

2. Uczestnik to  grupa dzieci lub młodzieży wraz z jednym nauczycielem/ opiekunem.

 

§3 Zasady konkursu:

1. Uczestnik opracowuje proponowaną przez siebie nazwę dla schroniska wraz z uzasadnieniem oraz propozycją znaku graficznego powiązanego z proponowaną nazwą .

2. Uczestnik może wystawić na konkurs 1 propozycję na nazwę schroniska wraz z uzasadnieniem i znakiem graficznym.

3. Nazwa schroniska powinna być związana z jednym z następujących kryteriów:

a/ położeniem terytorialnym schroniska

b/ lokalnymi atrakcjami turystycznymi ;

c/ historią Prudnika

d/ fauną i florą Gór Opawskich.

 

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką : uzasadnienie nazwy maksymalnie 2 strony formatu A4 oraz znak graficzny 1 strona A4.

5. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 10 grudnia 2012.

6. Prace należy wysłać lub składać osobiście na Recepcji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku codziennie ( także soboty i niedziele) w godzinach 10:00 -22:00.

 

 Dopuszczalne jest także przesłanie pracy na adres mailowy: dyrektor@prudnik.pl

8. Każda ze złożonych prac powinna zawierać minimum: pełną nazwę szkoły wraz z adresem oraz wykazem nazwisk uczniów oraz nauczyciela .

9. Po zebraniu wszystkich prac Komisja Konkursowa wybiera 5 propozycji nazw, które przechodzą do

II etapu konkursu.

10. W przypadku zgłoszenia na konkurs takich samych nazw przez Uczestników, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę uzasadnienie i znak graficzny.

11. Wybrane 5 prac zakwalifikowanych do II etapu zostaje umieszczonych na tablicy ogłoszeń o w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku oraz opublikowane na stronie internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz Urzędu Gminy Prudnik.

 

ETAP II

§4. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs jest adresowany do gości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku: dzieci, młodzieży, grup zorganizowanych i klientów indywidualnych , zwanymi w dalszej części Turystami oraz do internautów odwiedzających stronę schroniska oraz Urzędu Gminy, zwanych w dalszej części Internautami.

 

§5. Zasady konkursu:

1. Turyści podczas swojego pobytu są proszeni o wypełnieni ankiety z 5 wybranymi nazwami po I etapie konkursu i wrzucenie jej do urny znajdującej się w Recepcji Schroniska.

2. Internauci oddają swoje głosy na stronie www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl w zakładce „Szukamy Nazwy Dla Schroniska w Prudniku…” oraz na stronie www.gmina.prudnik.pl , gdzie umieszczona będzie ankieta do głosowania.

3. Głosowanie przewidziane w §5 pkt. 1 i 2 trwa od 20 grudnia 2012r do 20 lutego 2013 roku.

 

§6. Zasady przyznawania nagród w konkursie:

 

1. Prace konkursowe w obu etapach zostaną oceniane przez Komisję Konkursową powołaną z ramienia Organizatora, na podstawie następujących kryteriów:

 

a/ zgodności nazwy z kryteriami przedstawionymi w regulaminie konkursu §3. pkt. 3.

b/ inwencją i pomysłowością uzasadnienia i znaku graficznego;

2. Dla wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do II etapu przewidziane są nagrody wyróżnienia.

3. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda główna w formie 2 dniowego pobytu w Schronisku w okresie ustalonym przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikami.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  01.03.2013r.

5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń  Organizatora oraz Urzędu Miasta w Prudniku.