• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

 • Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/614/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik zmienionej Uchwałami: Nr XL/665/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XLVI/759/2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr LI/807/2013 z dnia 20 grudnia    2013 r. i Nr LXII/964/2014 z dnia 30 września 2014 r. zmianie ulega sposób gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Dotychczas wykorzystywane brązowe worki o poj. 120 l zostają zastąpione przez plastikowe pojemniki o poj. 120 l oznaczone jako „ODPADY BIO”.
  Powyższa zmiana podyktowana jest technologią przetwarzania w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.
  W ramach opłat wnoszonych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Prudnik wyposaży właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. W okresie od II do III. 2015 r. pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne będą dostarczać po 1 pojemniku do gromadzenia odpadów biodegradowalnych na nieruchomość.  
  Jednocześnie informuje się, że w ramach wnoszonych opłat odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości jedynie w pojemnikach. Nie będą odbierane odpady biodegradowalne zgromadzone w workach.
  Ponadto mieszkańcy Gminy Prudnik mogą dostarczać przez cały rok odpady biodegradowalne w każdej ilości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Prudniku przy ul. Wiejskiej (dawne składowisko odpadów) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00 i w ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8:00 do 14:00.

  listek ochrona śr.png

 • Gospodarka odpadami

  10-10-2012
 • Burmistrz Prudnika informuje mieszkańców Gminy Prudnik, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. mieszczącej się przy ulicy Przemysłowej 1 w Prudniku.

  Natomiast niepotrzebne i przeterminowane leki nieodpłatnie można pozostawić w oznakowanych pojemnikach znajdujących się w 3 aptekach na terenie   Miasta Prudnika...