• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

 • Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku:
  1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów, ich czystość oraz skład;
  3) punkt świadczy usługi:
  - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada we wtorki i piątki od 8.00 do 15.00 i w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  od 8.00 do 12.00,
  - w okresie od 1 grudnia do 31 marca we wtorki i piątki od 8.00 do 15.00 i w pierwszą sobotę miesiąca  od 8.00 do 12.00,
  4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w załączniku do uchwały;
  5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym druku.

 • Gospodarka odpadami

  10-10-2012
 • Burmistrz Prudnika informuje mieszkańców Gminy Prudnik, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. mieszczącej się przy ulicy Przemysłowej 1 w Prudniku.

  Natomiast niepotrzebne i przeterminowane leki nieodpłatnie można pozostawić w oznakowanych pojemnikach znajdujących się w 3 aptekach na terenie   Miasta Prudnika...