• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

 

 
INFORMACJA
o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
            Informuję, iż od dnia 14 czerwca 2012 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Organizacja turnieju koszykarskiego upowszechniającego kulturę fizyczną wśród mieszkańców Gminy Prudnik”, złożona przez Klub Sportowy „POGOŃ”, ul. Zamkowa 6-12, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (zakładka - ogłoszenia Burmistrza – oferta realizacji zadania publicznego  www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – zakładka – ogłoszenia - realizacja zadań publicznych). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub na adres internetowy do dnia 21 czerwca 2012 r.
 
                                                                                                    BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                /.../  mgr inż. Franciszek Fejdych

PDFInformacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.pdf (368,10KB)

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,66MB)