• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

 

INFORMACJA
o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
            Informuję, iż od dnia 16 kwietnia 2012 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. : „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, 48-200 Prudnik, Moszczanka 110. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (zakładka - ogłoszenia Burmistrza – oferta realizacji zadania publicznego  www.bip.prudnik.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – zakładka – ogłoszenia - realizacja zadań publicznych). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub na adres internetowy do dnia 23.04.2012 r.

PDFInformacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu.pdf (408,15KB)

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (3,24MB)