• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

 

INFORMACJA
o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
            Informuję, iż od dnia 7 lutego 2012 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. : „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i solidarności międzypokoleniowej – zorganizowanie seminarium dla grup senioralnych”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (zakładka - ogłoszenia Burmistrza – oferta realizacji zadania publicznego  www.bip.prudnik.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – zakładka – ogłoszenia - realizacja zadań publicznych). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub na adres internetowy .
 
 
                                                                                                                 BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                           /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych

PDFInformacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.pdf (420,91KB)

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (4,63MB)