• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Dla mieszkańców

 


48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +4877 4066200-02
Fax +4877 4066228
e-mail: 
NIP 755-19-11-362
REGON 531413188
Konto Bankowe: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
Bank Spółdzielczy w Prudniku

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - piątek: 7.15-15.15

Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.30.

Szczegółowe dane teleadresowe poszczególnych wydziałów Urzędu znajdą Państwo klikając na link poniżej.


48-200 Prudnik, ul. Rynek 1 (Ratusz)
Tel. +4877 4066245
Fax +4877 4362821
e-mail: 

 

Poniżej znajdują się linki do kart usług poszczególnych wydziałów Urzędu, dzięki którym mogą Państwo pobrać niezbędne do załatwienia sprawy dokumenty a także zapoznać się z procedurą jej realizacji.

 

KARTY USŁUG

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Organizacyjny

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej

 

  • W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do: