• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do: 
1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
a. korzystanie z poczty elektronicznej – 
b. korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku http://www.bip.prudnik.pl,
c. przesyłanie pisma faksem na numer 77 40 66 228.
3. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego:
 W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Prudniku, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby:
o pod nr telefonu 77 40 66 209, lub
o przesłanie zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie na adres e-mail:  lub
o osobiste zgłoszenie się do Urzędu.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W celu ułatwienia  i przyśpieszenia załatwienia sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia.